Digitalisering Reimerswaals’ beeldarchief
De gemeente Reimerswaal is een project gestart waarbij mogelijkheden onderzocht worden tot het digitaliseren van het gemeentelijk beeldarchief.
Op dit moment heeft de gemeente, naar (zeer grove) schatting, zo’n 20000 stuks beeldarchief in bewaring en wil graag kijken of zij deze digitaal en daarmee ook openbaar toegankelijk kan maken. Dit zou kunnen betekenen dat, in de toekomst, het gemeentelijk beeldarchief via internet te raadplegen zal zijn. Onderdeel hiervan is een inventarisatie van de behoefte, want, bent u hier wel in geïnteresseerd? Graag willen wij iedereen die hier een mening of ideeën (zowel positief als negatief!) over heeft, uitnodigen deze met ons te delen! Dit kan door te mailen naar l.weeber@reimerswaal.nl of tijdens openingstijden te bellen naar 14 0113 en te vragen naar Lisa Weeber.