dorpsraadoostdijkbg

Functie en doel van de dorpsraad

De dorpsraad heeft als doel de leefbaarheid in Oostdijk te vergroten. Dit doen we door de schakel te zijn tussen de bewoners en de gemeente en andere instanties die met ons dorp te maken hebben. Als dorpsraad staan we midden tussen de bewoners van Oostdijk en zien en horen wat er speelt en leeft onder de Oostdijkse bevolking. Door onze oren en ogen goed open te houden en open te staan voor tips en opmerkingen van bewoners, proberen we het wonen op Oostdijk zo aangenaam mogelijk te maken.