De geschiedenis van Oostdijk

Het dorp Oostdijk is een klein, gezellig dorpje in Zuid-Beveland, Zeeland. Oostdijk behoort tot de gemeente Reimerswaal en is ook het kleinste dorp van deze gemeente. De landbouw en fruitteelt spelen een grote rol in Oostdijk, wat ook terug te zien is op het wapen.

In de geschiedenisboeken komen we de naam ‘Oostdijk’ voor het eerst tegen als nederzetting in het jaar 1242, verder wordt er niet veel over vermeld. Het enige wat bekend is, is dat Oostdijk meerdere keren onder water heeft gestaan als gevolg van overstromingen. In 1421 als gevolg van de bekende Sint Elisabethsvloed en in 1532 door een vloedgolf. Pas in het jaar 1642 is het dorp gedeeltelijk herdijkt, om nieuwe overstromingen te voorkomen. Ondanks dat, is Oostdijk toch getroffen door de watersnoodramp in 1953, waarbij grote delen van het dorp onder water stonden.

wapen oostdijk
FO027137

In 1840 werd er melding gemaakt van 113 inwoners, verdeeld over 22 woningen. In de loop van de tijd is Oostdijk uitgebreid met verschillende straten. Oostdijk is te typeren als een dijkdorp, omdat de dijken de hoofdstructuur vormen van het dorp. Tussen deze dijken liggen de overige straten. Oostdijk is de laatste jaren gegroeid met de komst van de nieuwbouwwijk ‘Moerdamme’. Momenteel telt Oostdijk 470 inwoners.

Oostdijk heeft een eigen basisschool, ‘De Bornput’, waar alle dorpskinderen onderwijs kunnen ontvangen. Sinds augustus 2011 heeft de school een nieuw schoolgebouw in de straat Moerdamme. Ondanks dat Oostdijk niet groot is, is er sinds december 2012 wel een dorpswinkel, koffiehoek en bibliotheek, onder de naam ‘De Putter’, aanwezig. Deze dorpswinkel wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking en vrijwilligers.

Naast de school en de dorpswinkel, beschikt Oostdijk ook over het dorpshuis ‘Apeldoorn’, een belangrijk ontmoetingscentrum waar diverse verenigingen hun onderkomen vinden.