Tussen maart en november 2015 voert het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uit tussen Yerseke en Oostdijk. Meer informatie over deze werkzaamheden en mogelijke overlast is te zijner tijd te vinden op www.zeeuweringen.nl/dijktrajecten/sintpieterspolder.