Oostdijk is het hardst groeiende dorp van 2015 in onze provincie. In de PZC van 5 februari jl. staat een uitgebreid artikel. Hieronder een deel. Meer lezen? Klink dan op deze link: http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/retranchement-krimpt-het-snelst-oostdijk-groeit-het-hardst-1.5693762

VLISSINGEN – Twee derde van alle Zeeuwse dorpen en steden is de afgelopen vier jaar gekrompen. De kroon spant Retranchement, dat nu bijna veertien procent minder inwoners telt dan begin 2012. Oostdijk nam juist met nagenoeg hetzelfde percentage toe en is daarmee de groeikampioen van Zeeland, zo blijkt uit een inventarisatie van de PZC. Op 1 januari van dit jaar had 78 van de 120 onderzochte kernen (de gemeente Tholen was niet in staat de gevraagde gegevens te leveren) minder inwoners dan begin 2012. Vijf bleven stabiel en de overige 37 groeiden. Het zijn vooral kleine dorpen die, naar verhouding, in rap tempo slinken, met name in West- Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland.