In april hadden we als dorpsraad weer ons halfjaarlijkse overleg met de gemeente. We kunnen het volgende melden:

 Aan de bestrating Moerdamme, waar we regelmatig opmerkingen over krijgen, kan de gemeente zelf niets doen. Tot alle kavels bebouwd zijn blijft de bestrating zoals het nu is. De gemeente zal echter wel contact opnemen met de verantwoordelijke en aandringen op onderhoud zodat de weg veilig blijft. Mocht de situatie volgens u onveilig zijn: laat het weten!

Onderaan de Lavendeldijk wordt de dijk kapot gereden vanwege de smalle doorgang. De dorpsraad heeft voorgesteld dit stukje van de dijk (ter hoogte van nummer 15 en 17) te bestraten met roostertegels.  De gemeente heeft contact met Staatsbosbeheer over deze oplossing. Hier krijgen we nog bericht van.

Ook over het snoeien van de bomen op de Lavendeldijk krijgen we regelmatig vragen. Staatsbosbeheer heeft aangegeven de bomen dit jaar te zullen snoeien.

Mochten er nog andere vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat natuurlijk graag. In oktober/november zal het volgende overleg plaatsvinden.