In februari 2015 heeft het jaarlijkse overleg met de gemeente plaatsgevonden. Vanuit de gemeente het volgende nieuws:

Het Waterschap gaat i.s.m. de gemeente de bocht van het kruispunt Oomshoekseweg / 1e Vlietweg aanpassen om zo de route voor het vrachtverkeer te verbeteren. Het vrachtverkeer hoeft dan niet meer via de route Oomshoekseweg – Oude Dijk, waardoor deze route weer veiliger wordt voor fietsers.

Verder zijn er in december 2014 drie speeltoestellen op het speelpleintje vervangen en de kuilen in de doelgebieden van het trapveld zijn opgevuld en opnieuw ingezaaid.

 

vergadering